životopis

Michael Bártek, varhaník, cembalista a začínající sbormistr, je laureátem Mezinárodní soutěže Césara Francka 2013 v Haarlemu (1. cena a cena publika), Mezinárodní soutěže Alexandera Goedicke v Moskvě 2011 (3. cena) a Soutěže mladých varhaníků v Opavě 2003 (2. kategorie, 3. cena).

Michael Bártek se narodil roku 1984 v Brně. Na klavír začíná hrát v sedmi letech, na varhany ve čtrnácti, a to pod vedením Marie Karasové. V letech 2000 až 2005 studuje varhany na brněnské konzervatoři u Zdeňka Nováčka a Petra Kolaře, z povinného klavíru má Jiřího Pešu. V letech 2005 až 2009 studuje Michael Bártek varhany na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Věry Heřmanové a později u Pavla Černého. Ještě před získáním bakalářského diplomu na JAMU (2009) Michael na jeden semestr vycestuje do Štrasburku a v rámci programu Erasmus získává první významnější zahraniční zkušenosti jakožto žák pařížského varhaníka Christopha Mantouxe. Prožitá zkušenost jej utvrdí v přesvědčení pokračovat svá studia dále v zahraničí.

U Christopha Mantouxe, a po jeho odchodu u jeho ženy Aude Heurtematte, taktéž vynikající pařížské varhanice, Michael Bártek studuje v letech 2009-2012 Master Professionnel, které ukončí zdárně recitálem na téma varhanních transkripcí z Wagnerova Prstenu Nibelungova. Mimo varhany se Michael Bártek zdokonaluje ve hře na cembalo u Aline Zylberajch (Diplôme d’études musicales 2012), u Martina Gestera (renesanční a barokní varhanní hra) a Francise Jacoba (generálbas, nauka o varhanách, ladění).

V roce 2013 Michael Bártek, jakožto student Pavla Černého, získává magisterský diplom na Akademii múzických umění v Praze. Aby toho nebylo málo, zapíše se Michael v roce 2014 na studium historické provozovací praxe do varhanní třídy Bernharda Haase na Vysoké hudební škole v Mnichově a studium uzavře v roce 2017 dalším magisterským diplomem. V Mnichově mimo jiné Michael těží z hodin u Michaela Ebertha (generálbas, komorní hra).

Jako koncertní varhaník se Michael uplatňuje napříč Evropou. Vystoupil například v katedrále v Chartres, u sv. Víta v Praze, v katedrále ve Štrasburku, u sv. Mikuláše v Lipsku, v Toulouse, Rennes, Brně, Szegedu, Lucemburku, Litvě ad. Michael Bártek má v oblibě taktéž komorní hudbu a doprovod sborů, spolupracuje na řadě společných projektů. Repertoár Michaela Bártka je široký, od starých mistrů až po soudobou hudbu, nevyhýbá se ani vyššímu populáru a jazzu.

Vyučování patří k Michaelovým vášním. Po začátcích jakožto klavírní učitel v České republice Michael Bártek učí varhanní hře na Protestantské varhanní škole ve Štrasburku (2010-2016).

V těchto letech rovněž působí jako liturgický varhaník, a to v rámci konzistoře Robertsau – Sv. Matouš ve Štrasburku. Od ledna 2017 je Michael Bártek varhaníkem reformované církve kantonu Curych. Ve stejném roce Michael nastupuje do dalšího magisterského studia, tentokráte na Curyšské vysoké škole umění (Zürcher Hochschule der Kunste), a to v oboru duchovní hudba, dirigování sboru (ve třídě Markuse Utze) a varhanní pedagogika (ve třídě Stefana Schättina). Dirigování zajímá Michaela stále více.

Michael Bártek žije od roku 2017 v Curychu.